Belangrijke informatie om te lezen voordat u cliënt bij mij wordt.

Wat is orthomoleculaire therapie?
Metabolic Balance® traject Losse consulten Communicatie Duur van een traject Voedingssupplementen En verder nog
Wat is orthomoleculaire therapie? (bron: www.mbog.nl)
De term 'orthomoleculair' werd voor het eerst gebruikt in 1968, door professor Linus Pauling. Orthos komt uit het Grieks en betekent: juist, recht of gezond, en orthomoleculair staat voor: de moleculen betreffende. In de orthomoleculaire geneeskunde streeft men er dus naar met stoffen te werken die het lichaam zonder schade kan gebruiken en verwerken.

De rol van voeding
De wetenschap dat voeding een geneeskrachtige werking kan hebben stamt al van eeuwen geleden. Zo noemt Hippocrates (460-377 v Chr) meerdere malen de geneeskrachtige werking van voeding en hanteert Maimonides (1135-1204) de stelling dat: 'geen enkele ziekte die door dieet kan worden genezen, met andere middelen dient te worden behandeld'. Dit idee raakte op de achtergrond toen, vanaf ongeveer 1850 de chirurgie steeds grotere resultaten boekte en na de tweede wereldoorlog, de antibiotica als krachtig middel tegen infectieziekten ontwikkeld werden. Naast deze zeer effectieve behandelmethoden werd de invloed van voeding als ondergeschikt ervaren. In het begin van de 20e eeuw werden steeds meer gebreksziekten ontdekt die genezen konden worden door het toedienen van één vitamine. Een voorbeeld is scheurbuik dat te voorkomen en te genezen bleek met vitamine C. Dat voeding meer invloed heeft dan alleen het voorkomen van de typische gebreksziekten wordt steeds duidelijker vanaf ongeveer 1960.
Sindsdien blijkt uit een groeiend aantal wetenschappelijke onderzoeken dat er wel degelijk een niet te verwaarlozen relatie bestaat tussen voeding en ziekten. Zo is inmiddels duidelijk dat slechte voedingsgewoonten een rol spelen bij het ontstaan van bijvoorbeeld kanker, hart- en vaat ziekten en ouderdomsdiabetes.

Voeding geeft niet genoeg
In de orthomoleculaire behandelwijze staat het streven voorop om met de voeding zoveel mogelijk nodige en nuttige voedingsstoffen binnen te krijgen en zo weinig mogelijk schadelijke stoffen. Helaas is het, ook voor een gezond persoon, bijna onmogelijk om via de voeding optimale hoeveelheden van bepaalde voedingsstoffen te consumeren. Het meest bekende voorbeeld hiervan is wel foliumzuur. Ook reguliere geneeskundigen adviseren nu gezonde vrouwen die zwanger willen worden, extra foliumzuur te nemen om de kans te verkleinen dat hun kind geboren gaat worden met een open ruggetje.
Zowel met het doel ziekten te voorkomen als met het doel ziekten te behandelen, kan het nodig zijn, naast een zo volwaardig mogelijke voeding, extra voedingsstoffen in de vorm van voedingssupplementen in te nemen. Voedingssupplementen zijn in feite tabletten of capsules die een hoog gehalte bevatten van stoffen die in geringere hoeveelheid ook in de voeding
voorkomen. Dit kunnen zijn: vitamines, mineralen, aminozuren, essentiële vetzuren of enzymen, maar ook minder bekende groepen van stoffen zoals bijvoorbeeld de bioflavonoïden.

Orthomoleculaire voeding en voedingssupplementen kunnen in het algemeen zonder problemen gebruikt worden naast andere behandelingen zoals regulier geneeskundige behandelingen of bijvoorbeeld homeopathie. Toch kunnen soms orthomoleculaire middelen en reguliere medicijnen elkaars werking beïnvloeden. Het is daarom van belang dat een arts, apotheker of therapeut er van op de hoogte is wat u gebruikt.

Behandeling
Wanneer u naar een orthomoleculair arts of therapeut gaat, zal deze al uw lichamelijke klachten, maar ook vaak uw emotionele problemen willen weten. Verder zal uw behandelaar nauwkeurig willen weten wat u aan voedsel en drinken binnen krijgt. Daarbij is het ook belangrijk of er voedingsmiddelen zijn die u slecht verdraagt. Soms is het raadzaam te onderzoeken of er een tekort of een overmaat van bepaalde stoffen in het lichaam aanwezig zijn. Dit kan in bloed of urine gemeten worden. Er zijn ook artsen en therapeuten die andere soorten testen als onderzoek methode toepassen, zoals bijvoorbeeld kinesiologie of de VEGA-test.
Met alle verkregen gegevens zal de behandelaar een behandelplan opstellen en dit aan u voorleggen. Dit behandelplan zal veelal bestaan uit een dieet of een beperkter aantal voedingsadviezen. Daarnaast adviseert hij/zij u mogelijk om één of meerdere voedingssupplementen te gaan gebruiken.

Metabolic Balance®-traject
Metabolic Balance® is een persoonlijk voedingsplan, gebaseerd op 34 bloedwaardes, gezondheidsklachten, medicatie, gewicht, lengte, omvang over navel, heup, bovenbeen en voedingsgewoontes.

De maaltijdplanning en de daarbij behorende voedingsmiddelenlijst zijn gebaseerd op uw persoonlijke bloedwaarden en de door u verstrekte persoonlijke informatie en worden voor u persoonlijk samengesteld. Het delen hiervan met anderen zal voor hen niet hetzelfde effect hebben en kan hun gezondheid schaden. Het is niet toegestaan uw persoonlijke voedingsplan te publiceren of openbaar te maken, in welke vorm dan ook.

Aangeraden wordt om voor aanvang van uw programma uw huisarts te raadplegen. Gebruikt u medicijnen, heeft u een ziekte of aandoening of heeft u gezondheidsklachten, vraag dan eerst toestemming aan uw arts of behandelaar voordat u met het programma start. Tijdens het volgen van het Metabolic Balance® plan adviseer ik om eveneens nauw contact te houden met uw huisarts.

Er kunnen geen garanties geven worden met betrekking tot gewichtsverlies en/of verbetering van uw gezondheid. Uiteraard zal ik met mijn orthomoleculaire kennis er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u uw doel bereikt. Als uit de bloedtest blijkt dat u het programma niet kunt of mag volgen, zal het al door u betaalde bedrag onder aftrek van administratie- en laboratoriumkosten aan u terugbetaald worden. Als u na bloedafname om andere redenen besluit om van het programma af te zien of als u tijdens de
looptijd van het programma stopt, moet u het volledige bedrag betalen en heeft u geen recht op teruggave van (een deel van) dat bedrag.

Mocht u het traject tussentijds onderbreken, dan blijven de niet genoten consulten als tegoed staan. U kunt dus altijd terug komen om het traject weer op te pakken. Ook kunt u ervoor kiezen om een ander traject te kiezen mocht uiteindelijk blijken dat het voedingsplan niet geheel aansluit bij uw wensen.

Losse consulten
Niet iedereen kiest voor het Metabolic Balance® traject. De mogelijkheid bestaat om losse consulten af te nemen, eventueel in combinatie met laboratoriumtesten. U gaat met het advies aan de slag en we hebben dan regelmatig (korter of langer) contact om de voortgang te bespreken en desgewenst aanpassingen te doen.

Communicatie
Ik ga ervan uit door u verstrekte medische en andere informatie naar uw weten zo volledig mogelijk is verstrekt.
Goede communicatie is belangrijk! Volgt u bij mij een traject, dan vind ik het belangrijk dat u mij op de hoogte stelt van de voortgang (positief, dan wel negatief).
Ik geef de voorkeur aan communicatie per e-mail. In dringende gevallen mag er een sms of WhatsApp-bericht gestuurd worden of evt. gebeld worden.
Meestal reageer ik binnen 24 uur op e-mail. Mocht ik na 72 uur nog niet hebben gereageerd, dan verzoek ik u mij een WhatsApp-bericht te sturen.
Duur van een traject
Van tevoren kan geen inschatting gemaakt worden hoe lang een traject gaat duren. Iedereen is uniek. Tijdens het opvolgen van adviezen kunnen aanpassingen nodig zijn. Ik verwacht van u een actieve houding. Neem contact op bij vragen, gebeurtenissen die zich voordoen tijdens het opvolgen van het advies. En de bereidwilligheid om, samen met mij, te speuren naar een oplossing voor uw klachten. Wanneer ik het niet vertrouw zal ik u te allen tijde doorverwijzen naar een arts.

Voedingssupplementen
Voedingssupplementen worden geadviseerd ter ondersteuning van een advies. Als een verpakking bijna op is, adviseer ik u om contact op te nemen om te vragen of het nodig is om een vervolgverpakking te bestellen.

En verder nog:
Een orthomoleculaire therapeut stelt geen diagnose.
De gegeven voedings- en/of suppletieadviezen zijn aanvullend op de door een arts voorgeschreven medicijnen, behandeling en adviezen.
U begrijpt dat goede voeding helpt om uw natuurlijke afweer en gezondheid op te bouwen en dat u niet kunt claimen dat een voedingsadvies hiervoor een garantie is.
Orthomoleculaire therapie is geen vervanging van een medische behandeling.